צפייה בנתוני שימוש בחשבון

בעמוד זה נראה איך תוכלו לצפות בנתוני השימוש בכלל החשבון, כלומר בכל הארגונים הנמצאים בחשבון.

עברו למסך הגדרות:

מעבר להגדרות

ואז לתשלומים:

מעבר לתשלומים

הרשאות

רק המשתמש שהוא בעל החשבון יכול לגשת למסך התשלומים. הקישור למסך התשלומים לא יוצג למשתמשים אחרים.

הנתונים מופיעים תחת שימוש ותכניות:

נתוני השימוש בחשבון

  • משתמשים: מספר משתמשי מערכת הניהול המוגדרים במערכת כרגע, מתוך המקסימום שהחשבון שלכם מאפשר.
  • ארגונים: מספר הארגונים המוגדרים במערכת כרגע, מתוך המקסימום שהחשבון שלכם מאפשר.
  • עובדים: מספר העובדים המוגדרים במערכת כרגע (פעילים ולא פעילים), מתוך המקסימום שהחשבון שלכם מאפשר.
  • תהליכי מילוי של טופס 101 שהתחילו: כמה תהליכי מילוי של טופס 101 התחילו.
  • טפסי 101 שהיו בשימוש: מתוך ההתחלול שת תהליכי מילוי של טפסי 101, כמה היו כרוכים בעלות (התחלה של טופס נוסף לעדכון פרטים באותה שנת מס אינה כרוכה בעלות).
  • טפסי 101 שנותרו לשימוש: כמה טפסי 101 מתוך חבילות השימוש שרכשתם נותרו.
  • תהליכי מילוי פעילים של טופס: כמה טפסי 101 נמצאים כעת בתהליך מילוי.