יצירת עובד ראשון

כדי ליצור עובד יש לעבור למסך העובדים ע"י לחיצה על "עובדים" בתפריט העליון:

מעבר למסך עובדים

מסך העובדים מציג את רשימת העובדים בכל הארגונים שלמשתמש יש הרשאה לראות, שכרגע היא ריקה.

פתחו את מסך יצירת העובד ע"י לחיצה על כפתור "עובד חדש":

כפתור עובד חדש

בחלון שיפתח תוכלו למלא את פרטי העובד. החלון מתחיל עם הפרטים הבסיסיים והדרושים בהקמה של עובד: שם, מספר זהות ואמצעי תקשורת. אם תרצו להגדיר פרטים נוספים בשלב זה סמנו את "הצג את כל המאפיינים".

לאחר שתסיימו למלא את הפרטים הדרושים, לחצו על "שמור" בתחתית החלון:

הזנת פרטי העובד החדש

כעת העובד החדש נוצר ונוסף לרשימת העובדים:

העובד נוצר

בכל שלב בהמשך תוכלו לערוך את פרטי העובד או למחוק אותו (אלא אם יש לו טפסי 101 שנחתמו ע"י המעסיק, אז חובה לשמור אותו למשך 7 שנים).

יצירת עובדים בצורה זו נעשית אחד-אחד. ניתן גם ליצור מספר עובדים בבת אחת ע"י טעינת קובץ למערכת.

בשלב הבא נזמין את העובד למלא טופס 101 עבור הארגון.