מחיקת עובדים

מחיקת מספר עובדים

בשיטה זו ניתן למחוק מספר עובדים (או עובד אחד) ע"י בחירה שלהם:

התחלת מחיקת עובדים בחירת עובדים למחיקה אישור מחיקה העובדים נמחקו

מחיקת עובד אחד

בשיטה זו ניתן למחוק עובד אחד מרשימת העובדים:

התחלת מחיקת עובד אישור מחיקה העובד נמחק