משתמשים והרשאות

עובדים.IO מאפשרת ליצור ולנהל מספר משתמשים בחשבון ולהגדיר לכל משתמש תפקידים שבהתאם אליהן ייקבעו ההרשאות שלו במערכת.

בהתתאם להרשאות של המשתמש, ייקבעו אילו עובדים וטפסים יוצגו למשתמש ואילו פעולות במערכת הוא יוכל לבצע.

רמת תפקיד

תפקידים באים בשתי רמות: ברמת כלל החשבון וברמת ארגון ספיציפי.

  • אם למשתמש יש תפקיד ברמת כלל החשבון, אז הוא יחשב כבעל התפקיד כלפי כל עובד בחשבון.
  • אם למשתמש יש תפקיד ברמת ארגון ספציפי, אז הוא יחשב כבעל התפקיד כלפי כל עובד המשוייך לארגון הספיציפי הזה.

ניתן שלמשתמש יהיו מספר תפקידים וברמות שונות. אם למשל משתמש הוא מנהל ברמת החשבון ומורשה חתימה בארגון כלשהו אז הוא יקבל את כל ההרשות של מנהל ואת כל ההרשאות של מורשה חתימה כלפי כל עובד בארגון הזה.

תפקיד בכלל החשבון תפקיד בארגון ספציפי מסך משתמש של בעל החשבון

סוגי תפקידים

אלה הם סוגי התפקידים במערכת:

  • בעל החשבון - זהו בדרך כלל יהיה המשתמש שיצר את החשבון. יש לו הרשאות בלתי מוגבלות בחשבון. לא ניתן לשייך תפקיד זה בממשק הניהול. אם אתם רוצים לשנות את המשתמש שיוגדר כבעל החשבון צרו איתנו קשר בדוא"ל support@ovdim.io.
  • מנהל (admin) - מנהל טכני של החשבון, בעל הרשאות להגדיר משתמשים.
  • כוח אדם - זהו משתמש שקולט עובדים חדשים ומעדכן נתונים של נתוני עובדים קיימים.
  • חשב שכר - כל ההרשאות של משתמש כוח אדם + הרשאה לאשר/לדחות טופס 101.
  • מורשה חתימה - כל ההרשאות של משתמש כוח אדם + הרשאה לחתום טופס 101 אלקטרונית.

הרשאות בהתאם לתפקיד

פעולות על החשבון

תפקידקריאהACTION.READ_FULLעדכוןיצירהמחיקהACTION.SUPPORT
בעל החשבוןישישישאיןישאין
מנהלישישישאיןאיןאין
חשב שכרישאיןאיןאיןאיןאין
מורשה חתימהישאיןאיןאיןאיןאין
כוח אדםישאיןאיןאיןאיןאין
קריאת חשבון
צפייה בנתוני שימוש בכלל החשבון, חבילות, אמצעי תשלום, פרטים לחשבונית והסטוריית תשלומים.
עדכון חשבון
רכישת חבילות, עדכון אמצעי תשלום, עדכון פרטים לחשבונית.

פעולות על משתמשים

תפקידיצירהקריאהעדכוןמחיקה
בעל החשבוןישישישיש
מנהלישישישיש
חשב שכראיןאיןאיןאין
מורשה חתימהאיןאיןאיןאין
כוח אדםאיןאיןאיןאין
פעולות על בעל החשבון
משתמש שהוא מנהל יכול רק לקרוא את פרטי בעל החשבון, אך לא יכול לבצע בהם אף שינוי.
פעולות עצמיות
כל משתמש יכול לקרוא את פרטי המשתמש של עצמו ולעדכן את פרטי הפרופיל שלו (שם ושפת מערכת).

פעולות על ארגונים

תפקידיצירהקריאהעדכוןמחיקה
בעל החשבוןישישישיש
מנהלישישישיש
חשב שכרישישישאין
מורשה חתימהישישישאין
כוח אדםאיןישאיןאין
יצירת ארגון ע"י חשב שכר/מורשה חתימה
אפשרית רק אם ההתפקיד ניתן למשתמש ברמת כלל החשבון.
מחיקה של ארגון
אינה אפשרית אם יש בארגון עובדים עם טפסי 101 חתומים.

פעולות על עובדים

תפקידיצירהקריאהעדכוןACTION.UNBLOCKמחיקה
בעל החשבוןישישישישיש
מנהלישישישישיש
חשב שכרישישישישיש
מורשה חתימהישישישישיש
כוח אדםישישישישיש
מחיקה של עובד
אינה אפשרית אם יש לעובד עם טופס 101 חתום.

פעולות על טפסי 101

תפקידיצירהקריאהמחיקהACTION.DELETE_EMPLOYER_SIGNEDהחזרה למילוישמירה/שליחה/אישור הצהרת עובדאישור/דחיית הטופסחיתום אלקטרוני
בעל החשבוןישישישישישאיןישיש
מנהלישישישאיןישאיןאיןאין
חשב שכרישישישאיןישאיןישאין
מורשה חתימהישישישאיןישאיןאיןיש
כוח אדםישישישאיןישאיןאיןאין
עדכון בטופס 101
אף פעם לא נעשה במסגרת פעולת "עדכון" אלא במסגרת אחת מהפעולות על הטופס.