הגדרות טפסי 101

עובדים.IO מאפשרת לבצע התאמות בטפסי 101 ובנספח הנלווה אליהם.

ההגדרות לטפסי 101 שמורות ברמת הארגון והן חלות על כל הטפסים של עובדי הארגון. ניתן לשנות את ההגדרות ע"י עריכת הארגון.

אם יש לכם סוגי עובדים שונים, הדורשים הגדרות שונות לטפסי 101, תוכלו ליצור מספר ארגונים ובכל ארגון לשמור הגדרות אחרות. אין שום בעיה שיהיו מספר ארגונים עם אותו מספר ח.פ. או תיק ניכויים.

השפעה על טפסים קיימים

שינוי של הגדרות טפסי 101, למשל הוספת שאלות על פרטי חשבון בנק, יחול על כל הטפסים שתיצרו לאחר מכן ועל כל הטפסים שנמצאים בתהליך מילוי - שעדיין לא נשלחו ע"י העובדים. טפסים שכבר נשלחו ע"י העובדים לא יושפעו מהשינוי ויישארו עם ההגדרות לפני השינוי.

כדי לחייב עובד לשלוח מחדש טופס לאחר שינוי הגדרות יש לדחות את הטופס ואז הטופס יוחזר למילוי העובד כשהוא עם ההגדרות החדשות.

ההגדרות מופיעות בלשונית "הגדרות טופס 101" במסמך יצירת או עריכת ארגון:

לשונית הגדרות טופס 101

בדיקות תקינות

גיל עובד מזערי וגיל עובד מירבי

טווח הגילאים שיחשב כתקין עבור עבור עובד. המערכת לא תאפשר שליחה של טופס 101 אם גיל העובד ביום המילוי, המחושב לפי תאריך הלידה המצוין בטופס, לא יהיה בטווח זה.

ברירת מחדל: 14 - 120.

כתובת הדוא"ל של העובד

האם לחייב את העובד להכניס כתובת דואר אלקטרוני בטופס. כתובת הדוא"ל של העובד אינה שדה חובה בדרישות רשות המסים.

קחו בחשבון שמכיוון שהעובדים מתחברים למערכת באמצעות קבלת קוד ב-SMS או בדוא"ל אז אם העובד לא יזין כתובת דוא"ל תהיה חובה להזין מספר טלפון נייד.

ברירת מחדל: חובה.

התראה לעובד החייב תיאום מס

מה לעשות במקרה שהעובד חייב להגיע תיאום מס, כלומר אם לא יגיש תיאום מס תהיה חובה לנכות לו מס בשיעור מירבי. המבחן הוא האם לעובד יש הכנסות נוספות והוא מקבל את נקודות הזיכוי בהכנסה אחרת.

  • התראה - תוצג לעובד התראה המסבירה לו שעליו להגיש תיאום מס. יש לשים לב שמדובר בהתראה ולא בשגיאה, כך שניתן יהיה לשלוח את הטופס בכל זאת.
  • שגיאה - תוצג לעובד הודעת שגיאה המסבירה לו שעליו להגיש תיאום מס. העובד לא יוכל לשלוח את הטופס ללא צירוף/עריכת תיאום מס.
  • לא - לא תוצג לעובד כל התראה או שגיאה.

ברירת מחדל: התראה.

התראה אם לא ביקש נקודת זיכוי לנער

מה לעשות במקרה שהעובד יכול לבקש נקודת זיכוי לנער (בהתאם לגיל העובד ובן הזוג) אך הוא לא מבקש את נקודת הזיכוי הזו.

  • התראה - תוצג לעובד התראה ליד הסעיף הרלוונטי. יש לשים לב שמדובר בהתראה ולא בשגיאה, כך שניתן לשלוח את הטופס בכל זאת. לא ניתן לחייב את העובד לבקש נקודות זיכוי.
  • לא - לא תוצג לעובד כל התראה או שגיאה.

ברירת מחדל: התראה.

אפשר עריכת תיאום מס ע"י המעביד

האם לאפשר לעבוד לבקש מהמעביד לערוך לו תיאום מס באמצעות חלק ט' של טופס 101.

  • אם מסומן - העובד יוכל לבקש מהמעביד לערוך תיאום מס בהתאם מהסיבות של "לא היתה לי הכנסה מתחילת שנת המס הנוכחית עד לתחילת עבודתי אצל מעביד זה" או "יש לי הכנסות נוספות ממשכורת כמפורט להלן". בנוסף, העובד יוכל לצרף אישור תיאום מס מפקיד שומה.
  • אם לא מסומן - העובד יוכל רק לצרף אישור תיאום מס מפקיד שומה.

ברירת מחדל: מסומן.