בדיקה ע"י חשב שכר

תהליך מילוי של טופס 101 דיגיטלי

בעמוד זה נדבר על שלב הבדיקה של הטופס ע"י חשב שכר בתהליך המילוי של טופס 101 דיגיטלי:

לאחר שהעובד שולח ומאשר את הטופס, הטופס עובר לבדיקת חשב שכר. חשב השכר יבדוק את הטופס ואת הקבצים המצורפים ויחליט אם לאשר אותו או להחזיר אותו לתיקון ע"י העובד.

הרשאות דרושות

כדי לבדוק את הטופס עליכם להיות בעלי תפקיד של חשב שכר בחשבון או בארגון הספציפי שהעובד משוייך אליו. אם אין לכם את ההרשאות המתאימות יוצג המסך הבא:

אין הרשאות חשב שכר

בדיקת הטופס

פתחו את חלון התהליך של טופס ה-101 מתוך עמוד טפסי 101:

פתיחת חלון טופס 101

כעת בדקו את הטופס והקבצים המצורפים.

בלשונית "אישור הטופס" ניתן להוריד את קובץ ה-PDF של הטופס:

הורדת PDF של הטופס

בלשונית "צפייה בטופס" ניתן לצפות בטופס הממוחשב:

צפייה בטופס הממוחשב

אין הבדל בין הנתונים המוצגים בטופס הממוחשב לבין הנתונים שב-PDF וניתן להשתמש בכל אחת מהתצוגות בהתאם להעדפותיכם.

בלשונית "ריכוז קבצים מצורפים" ניתן לצפות בקבצים שצורפו לטופס:

קבצים מצורפים

אם הטופס תקין

כדי לאשר את הטופס, עברו ללשונית "אישור הטופס" בחלון התהליך וסמנו שהטופס תקין:

אישור טופס 101

לחצו על כפתור "אשר את הטופס". שימו לב שהכפתור יופיע רק אחרי שתסמנו שהטופס תקין.

עם אישור הטופס הוא יקודם לשלב "ממתין לחיתום אלקטרוני" והשלב הבא בהתאם הוא החיתום האלקטרוני.

אם הטופס אינו תקין

כדי לדחות את הטופס ולהחזירו לתיקון ע"י העובד, עברו ללשונית "אישור הטופס" בחלון התהליך, סמנו שהטופס אינו תקין וציינו מאילו סיבות:

דחיית טופס 101

לחצו על כפתור "דחה את הטופס". שימו לב שהכפתור יופיע רק אחרי שתסמנו שהטופס תקין.

עם דחיית הטופס הוא יועבר למצב "ממתין לתיקון". במקביל, תשלח הודעה לעובד, בדוא"ל/SMS בהתאם להעדפותיו, המודיעה על כך שהטופס נדחה ויש לתקנו.

השלב הבא בתהליך המילוי שוב יהיה שליחה ע"י העובד.

שינוי החלטת אישור/דחייה

אם כבר אישרתם או דחיתם את הטופס, תוכלו לעדכן את ההחלטה: לאשר טופס שדחיתם, לדחות טופס שאישרתם או לשנות את פירוט הסיבות לדחייה.

בחלון התהליך, לחצו על לשונית פעולות נוספות ובחרו עדכון אישור/דחייה של טופס:

עדכון החלטת אישור/דחייה של טופס 101

במידה ומדובר על טופס שכבר אושר, תוכל רק לדחות אותו:

דחיית טופס שאושר

במידה ומדובר על טופס שכבר נדחה, תוכל לאשר אותו או לדחות אותו עם הערה שונה (וכך למעשה לעדכן את פירוט הסיבות לדחייה):

אישור טופס שנדחה