שכחתי את הסיסמה

שכחתם את הסיסמה לעובדים.IO ואתם לא יכולים להכנס למערכת? כך תוכלו לקבוע לכם סיסמה חדשה.

שינוי סיסמה

אם אתם יודעים את הסיסמה ומצליחים להכנס למערכת, תוכלו לשנות את הסיסמה בצורה זו.

לחצו על "שכחת את הסיסמה שלך?" במסך ההתחברות:

התחלת תהליך שינוי סיסמה

הכניסו את כתובת הדוא"ל שאיתה אתם מתחברים למערכת ולחצו שלח:

שליחת דוא"ל לשינוי הסיסמה

כעת תוצג הודעה ששלחנו לכם דוא"ל לשינוי הסיסמה:

שליחת דוא"ל לשינוי הסיסמה

בדוא"ל שתקבלו יהיה קישור למסך שינוי סיסמה, לחצו עליו:

הודעת הדוא"ל לשינוי הסיסמה

כעת הכניסו את הסיסמה החדשה:

הכנסת הסיסמה החדשה

וזהו הסיסמה שונתה:

הסיסמה עודכנה

מעתה תוכלו להתחבר באמצעות הסיסמה החדשה. חזרו למסך ההתחברות וכנסו למערכת.