שינוי סיסמה

רוצים לשנות את סיסמת ההתחברות שלכם לעובדים.IO? כך תוכלו לקבוע לכם סיסמה חדשה.

שכחתם את הסיסמה?

אם שכחתם את הסיסמה ואינכם מצליחים להכנס למערכת, תוכלו לאפס אותה בצורה זו.

עברו למסך הגדרות:

מעבר להגדרות

ולחצו על כפתור שינוי סיסמה:

התחלת תהליך שינוי סיסמה

כעת תוצג הודעה ששלחנו לכם דוא"ל עם הנחיות לשינוי הסיסמה:

שליחת דוא"ל לשינוי הסיסמה

בדוא"ל שתקבלו יהיה קישור לטופס שינוי סיסמה, לחצו עליו:

הודעת הדוא"ל לשינוי הסיסמה

כעת הכניסו את הסיסמה החדשה:

הכנסת הסיסמה החדשה

וזהו הסיסמה שונתה:

הסיסמה עודכנה

מעתה תוכלו להתחבר באמצעות הסיסמה החדשה.