עריכת ארגונים

כדי לערוך ארגון לחצו על כפתור העריכה ברשימת הארגונים:

עריכת ארגון

בחלון שיפתח שתי לשוניות: