מחיקת ארגונים

כדי למחוק ארגון לחצו כפתור ה-▼ ברשימת הארגונים ואז על "מחק ארגון זה" בתפריט שיפתח:

התחלת מחיקת ארגון

ארגון עם טפסי 101 חתומים

אם בארגון יש עובדים עם טפסי 101 שנחתמו, אז חובה לשמור את הטפסים האלה ועל כן לא ניתן יהיה למחוק את הארגון.

כדי לאשר את המחיקה, רשמו את שם הארגון או את מספר הח.פ. שלו בחלון ויפתח ולחצו על מחק ארגון זה:

אישור מחיקת ארגון

לאחר מכן הארגון ימחק:

הארגון נמחק