אינטגרציה עם מיכפל

פורמטי נתונים

מיכפל תומכת בייבוא/ייצוא של נתוני עובדים לקבצים בפורמט XLSX (אקסל) ו-XML.

עובדים.IO ⇐ למיכפל

ייבוא מאקסל עדיף על פני ייבוא XML משום שהוא מאפשר קליטה של יותר נתונים (ראו טבלה בהמשך). בנוסף, קל יותר לבדוק, במידת הצורך לערוך, את קובץ האקסל לפני הטעינה שלו במיכפל.

החסרון של ייבוא מאקסל הוא שצריך להגדיר תבנית לטעינת נתונים במיכפל. זו פעולה שצריך לעשות פעם אחת ונוכל לעשות אותה עבורכם. כדי לעשות זאת פנו אלינו ב-support@ovdim.io.

הטבלה הבאה מציגה את השדות הקיימים בכל פורמט נתונים של מיכפל.

  • השורות מתייחסות לשדות השונים במיכפל. רק שדות שמופיעים בפורמט נתונים כלשהו של מיכפל מופיעים בטבלה.
  • העמודות מתייחסות לפורמט הייבוא במיכפל.

כל תא בטבלה מקבל את אחד מהערכים הבאים:

  • כן - שדה זה קיים בעובדים.IO וניתן לייצא אותו בפורמט זה למיכפל.
  • לא קיים בעובדים.IO - שדה זה אינו קיים בעובדים.IO אך הוא קיים בפורמטו זה במיכפל. כלומר ניתן לייצא את הקובץ לפורמט זה של מיכפל, לערות את הקובץ ידנית ולקלוט את הקובץ במיכפל לאחר השינויים.
  • לא קיים בפורמט - לא ניתן לקלוט שדה זה למיכפל בפורמט זה. השדה אינו פשוט קיים בפורמט, כך שלא ניתן לקלוט אותו למיכפל בצורה זו.
קליטת שדות במיכפל
שדהנקלט ב-XLSXנקלט ב-XML
מספר עובדלא קיים בעובדים.IOלא קיים בעובדים.IO
שם משפחהכןכן
שם פרטיכןכן
מספר זהותכןכן
תאריך לידהכןכן
רחובכןכן
מספר ביתכןכן
עירכןכן
מיקודכןכן
טלפוןכןכן
ניידכןכן
פקסלא קיים בעובדים.IOלא קיים בעובדים.IO
דוא"לכןכן
מיןכןכן
מצב משפחתיכןכן
חי בנפרדכןכן
תושבכןכן
קוד מדינהכןכן
מספר דרכוןכןכן
סוג משכורתכןכן
תאריך תחילת עבודהכןכן
תאריך סיום עבודהלא קיים בעובדים.IOלא קיים בעובדים.IO
תאריך עליהכןכן
הכ.נוס.-משכורת חודשכןכן
הכ.נוס.-משכורת נוספתכןכן
הכ.נוס.-משכורת חלקיתכןכן
הכ.נוס.-שכר עבודהכןכן
הכ.נוס.-קיצבהכןכן
הכ.נוס.-מקור אחרכןכן
מספר תגלא קיים בעובדים.IOלא קיים בעובדים.IO
בתוקף מתאריךלא קיים בעובדים.IOלא קיים בעובדים.IO
שם משפחה ב.ז.כןכן
שם ב.ז.כןכן
מספר זהות ב.ז.כןכן
תאריך לידה ב.ז.כןכן
יש לב.ז. הכנסותכןכן
יש לב.ז. הכנסות מעבודהכןכן
יש לב.ז. הכנסות אחרותכןכן
מספר בנקכןלא קיים בפורמט
מספר סניףכןלא קיים בפורמט
מספר חשבון בנקכןלא קיים בפורמט
סמל חישובכןלא קיים בפורמט
אחוז משרהלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
בסיס שכרכןלא קיים בפורמט
קוד הפסקהלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
ש"ע למשרה מלאהלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
ימים בשבועלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
ש"ע ליום שלםלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
ש"ע החודש: תקןלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
ש"ע החודש: בפועללא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
ש"ע החודש: משולמיםלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
ימי עבודה: תקןלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
ימי עבודה: בפועללא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
ימי עבודה: משולמיםלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
נוכחות: שעות ליוםלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
רכיב מחיר שעהלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
מחלקהלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
תת מחלקהלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
דרוגלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
דרגהלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
קופת חוליםכןלא קיים בפורמט
מס הסתדרותלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
לאיזה ארגוןלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
תת ארגוןלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
מס מצטברלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
תושב ספרלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
% הנחת ספרלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
מספר אישילא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
תאריך שחרורלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
חייל משוחררלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
עובד באילתלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
חייב היטל עובד זרלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
עובד זר: ענףלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
חופשה: צבירה חדשיתלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
חופשה: תחילת ותקלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
חופשה: יתרה לתחילת השנהלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
מספר הנה"חלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
מחלה: צבירה חדשיתלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
מחלה: יתרה לתחילת השנהלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
הבראה: צבירה חדשיתלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
הבראה:תחילת ותקלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
הבראה: יתרה לתחילת השנהלא קיים בעובדים.IOלא קיים בפורמט
שם ילד 1כןכן
מספר זהות ילד 1כןכן
תאריך לידה ילד 1כןכן
בחזקת העובד ילד 1כןכן
שם ילד 2כןכן
מספר זהות ילד 2כןכן
תאריך לידה ילד 2כןכן
בחזקת העובד ילד 2כןכן
שם ילד 3כןכן
מספר זהות ילד 3כןכן
תאריך לידה ילד 3כןכן
בחזקת העובד ילד 3כןכן
שם ילד 4כןכן
מספר זהות ילד 4כןכן
תאריך לידה ילד 4כןכן
בחזקת העובד ילד 4כןכן
שם ילד 5כןכן
מספר זהות ילד 5כןכן
תאריך לידה ילד 5כןכן
בחזקת העובד ילד 5כןכן
שם ילד 6כןכן
מספר זהות ילד 6כןכן
תאריך לידה ילד 6כןכן
בחזקת העובד ילד 6כןכן
שם ילד 7כןכן
מספר זהות ילד 7כןכן
תאריך לידה ילד 7כןכן
בחזקת העובד ילד 7כןכן
שם ילד 8כןכן
מספר זהות ילד 8כןכן
תאריך לידה ילד 8כןכן
בחזקת העובד ילד 8כןכן
שם ילד 9כןכן
מספר זהות ילד 9כןכן
תאריך לידה ילד 9כןכן
בחזקת העובד ילד 9כןכן
שם ילד 10כןכן
מספר זהות ילד 10כןכן
תאריך לידה ילד 10כןכן
בחזקת העובד ילד 10כןכן
שם ילד 11כןכן
מספר זהות ילד 11כןכן
תאריך לידה ילד 11כןכן
בחזקת העובד ילד 11כןכן
שם ילד 12כןכן
מספר זהות ילד 12כןכן
תאריך לידה ילד 12כןכן
בחזקת העובד ילד 12כןכן

מיכפל ⇐ עובדים.IO

בקרוב.

מדריכי ייבוא/ייצוא

הגדרות ייצוא נתונים

ההגדרות לייצוא נתונים למיכפל שמורות ברמת הארגון. כדי לערוך הגדרות אלה יש להכנס ללשונית "מערכות שכר" במסך עריכת הארגון:

לשונית מערכות שכר

מספר חברה

ביצוא למיכפל, נקבץ את כל העובדים השייכים לאותה חברה לאותו קובץ, לפי מספר החברה שהוגדר בארגון שאליו הם שייכים.

אם מספר החברה שהוגדר הוא 10 לדוגמה, אז שם הקובץ בייצוא לפורמט אקסל יהיה "employees_10.xlsx" ו-"employees_10.xml" ביצוא לפורמט XML.

אם לא הוגדר מספר חברה בארגון, שם הקובץ יהיה "employees_XXX.xlsx"

כל העובדים בכל הארגונים שלא הוגדר להם מספר חברה יהיו באותו קובץ עם סיומת XXX.

בסיס שכר לעובדים חדשים

בסיס השכר שיוגדר לעובדים חדשים לאחר יבוא הנתונים במיכפל. בעדכון עובדים קיימים במיכפל, בסיס השכר לא ישתנה.

ניתן להגדיר את שלושת הערכים האפשריים במיכפל: חודשי, יומי או לפי שעות.

קוד תושבות עבור עובדים זרים חדשים

קוד התושבות שיוגדר לעובדים חדשים, שאינם תושבי ישאראל (המזוהים עם דרכון זר או שהצהירו שאינם תושבים), לאחר יבוא הנתונים במיכפל. בעדכון עובדים קיימים במיכפל, קוד התושבות לא ישתנה.

ניתן להגדיר את שני הערכים האפשריים במיכפל עבור תושב חו"ל: תושב חו"ל חוקי ותושב חו"ל.